top of page
20191030_133630.png

Kyonggi University

CONTINUING EDUCATION CENTER

20191025_210518.png
> 부사관과정 > 교육목표

​교육목표

군 초급지휘자의 역량을 함양하여 대한민국 최정예 국방간부 육성

ㄷㄱ.png
ㄷㄳㅈ.png
ㅁㅇㅎ.png
bottom of page